บริการทดสอบด้วยกระแสเอ็ดดี้

การทดสอบด้วยกระแสเอ็ดดี้ (Eddy current testing หรือ EC) หรือการตรวจสอบผิวโดยใช้กระแสไหลวน (Eddy Current Surface Testing) ใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนโลหะและตรวจหาจุดบกพร่องและการจัดกลุ่มโลหะผสมสำหรับจุดบกพร่องบนพื้นผิวและบริเวณใกล้พื้นผิวได้อย่างน่าเชื่อถือมาก อุปกรณ์จะสร้างสนามแม่เหล็กซึ่งจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชิ้นส่วนที่ทำการทดสอบ ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กและขนาดและเฟสของแรงดันไฟฟ้าในขดลวด

การทดสอบด้วยกระแสเอ็ดดี้มีใช้อย่างแพร่หลายในวงการการตรวจสอบและในการผลิตและบริการอื่น ๆ ที่ต้องตรวจสอบโลหะชิ้นบาง ๆ เพื่อหาจุดบกพร่องหรือการชำรุด นอกจากใช้ในการหารอยแตกในแผ่นโลหะและท่อแล้ว กระแสเอ็ดดี้ยังใช้วัดความหนาของโลหะบางชนิดได้อีกด้วย และหนึ่งในข้อดีของวิธีนี้ก็คือไม่ต้องลอกสารเคลือบพื้นผิวออก (สำหรับความหนาระดับหนึ่ง) ก่อนจะตรวจสอบ

เทคนิคการทดสอบด้วยกระแสเอ็ดดี้นี้สามารถใช้ตรวจสอบพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องใช้สารตัวนำคลื่นเหมือนในการตรวจสอบแบบ UT แต่วิธีนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับวัตถุที่นำไฟฟ้าและโดยเบื้องต้นนั้นใช้สำหรับการตรวจหาจุดบกพร่องบนพื้นผิวหรือบริเวณใกล้พื้นผิวและใช้ตรวจสอบพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงได้

เด็กซ์ซอนมีอุปกรณ์ตรวจหาจุดบกพร่องแบบพกพาได้ครบทุกชนิด เพื่อให้บริการได้อย่างหลากหลายและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการทดสอบโดยใช้กระแสเอ็ดดี้