บริการตรวจสอบถังเก็บเหนือพื้นดิน API 653

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี เป็นองค์กรผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองถังเก็บเหนือพื้นดิน (Aboveground Storage Tank หรือ AST) ชั้นนำแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ โดยมีประสบการณ์ในวงการกว่า 15 ปี ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา API 650 และ API 653 อย่างเข้มงวด เด็กซ์ซอนให้บริการตรวจสอบที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้การปฏิบัติงานกับถังเก็บเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย และยังให้บริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากลสำหรับถังเก็บแบบโดมหรือถังลอย ตลอดจนถึงไครโอจินิคและถังที่ออกแบบเป็นพิเศษที่อยู่ภายใต้มาตรฐานของ API หรือองค์กรรับรองอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้

โปรแกรมการตรวจสอบและรับรอง AST เป็นไปตามข้อกำหนดของทั้ง API และข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยทั่วไปจะมีการทดสอบดังนี้:

 • การยืนยันตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรฐาน API 653
 • การตรวจหาการสึกกร่อนที่พื้นถังด้วย MFL
 • การตรวจความหนาของพื้นถังด้วย UTM
 • การตั้งศูนย์พื้นถังสำหรับตกตะกอนด้วยเลเซอร์
 • การทดสอบการรั่วของพื้นถังด้วยกล่องสุญญากาศและ MT
 • การสำรวจโครงสร้างและรากฐานของถัง
 • การตรวจสอบผนังถังด้วย UTM
 • การสำรวจผนังถังโดยพนักงานตรวจสอบที่ทำงานในระบบเชือก
 • การสำรวจผนังถังด้วยเลเซอร์และกล้องวัดมุม
 • การตรวจสอบรอยเชื่อมแนวนอน แนวตั้ง และความเบี้ยวของผนังถัง
 • การทดสอบฝาถังด้วยสายตาและการทดสอบความหนาด้วย UTM
 • การตรวจสอบฝาลอย การผนึก และทุ่น
 • การทดสอบขดลวดและท่อระบายด้วยแรงดันน้ำ

การตรวจสอบแบบรายปี, ราย 5 ปี, ราย 10 ปี และการตรวจสอบเป็นช่วงโดยคำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนซอฟท์แวร์ DB ช่วยให้สามารถติดตามผลและรับรอง AST ได้อย่างแม่นยำและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ให้การปฏิบัติงานกับถังเก็บปลอดภัยและน่าไว้วางใจ

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรฐาน API 653 จำนวนมากและให้การรับรอง AST ปีละหลายร้อยงาน ขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานระบบตรวจสอบ/สำรวจที่ก้าวหน้าและการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองให้ได้ตามมาตรฐานสูงสุด