บริการตรวจสอบหม้อไอน้ำ

บริการนี้ครอบคลุมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุง การซ่อมแซม และการปรับเปลี่ยนและปฏิบัติงานสำหรับหม้อไอน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท

หม้อไอน้ำและส่วนประกอบต่าง ๆ ของหม้อนั้นผลิตขึ้นโดยมีการออกแบบและอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมประมาณ 2-3 ทศวรรษ (100,000-200,000 ชั่วโมง) อุปกรณ์เหล่านี้มักจะถูกแทนที่ด้วยชิ้นใหม่หรือยืดอายุการใช้งานออกไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ภายใต้การใช้งานปกติ และหลังจากเริ่มเกิดปัญหาขึ้นในช่วงแรก ๆ คุณภาพของอุปกรณ์จะยังคงวางใจได้ไปอีกประมาณ 2 ทศวรรษ ภายใต้การใช้งานปกติ อัตราการขัดข้องจะเพิ่มสูงขึ้นตามความเสียหายของวัสดุซึ่งขึ้นอยู่กับเวลา หากยังใช้งานอุปกรณ์ต่อไปอาจไม่คุ้มค่า และในบางกรณีอาจเป็นอันตรายด้วย

การใช้มาตรการป้องกันอย่างทันท่วงทีและการซ่อมบำรุงและฟื้นฟูใหม่ช่วยให้สามารถรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มั่นใจได้ และคุ้มค่าไปอีกหลายปี โปรแกรมยืดอายุการใช้งานนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีนี้ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นหนึ่งในกลยุทธ์การยืดอายุการใช้งานก็คือการประเมินอายุที่เหลืออยู่ของส่วนประกอบเดิม เพื่อให้สามารถเริ่มขั้นตอนการฟื้นฟูได้ทันเวลาเพื่อยืดอายุของอุปกรณ์ และการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment หรือ RLA) ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องสนุกก็ตาม

การทดสอบที่ทำใน CARLA ได้แก่:

  • การรวบรวมข้อมูลเบื้องหลังและประวัติการใช้งานของหม้อไอน้ำ
  • การพิจารณาด้วยสายตาอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อไอน้ำ
  • การทดสอบความบวมหรือการตรวจสอบขนาด
  • การเก็บตะกอนและคราบไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
  • การวัดความหนาของออกไซด์ที่ตำแหน่ง
  • WFMT/PT สำหรับรอยเชื่อมบางรอย
  • การสำรวจความหนาอย่างละเอียด

การรายงาน

รายงานขั้นสุดท้ายจะจัดทำขึ้นเมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทั้งหมดและบันทึกหลักฐานความเสียหายแล้ว และจะมีคำแนะนำเพื่อใช้งานหม้อไอน้ำอย่างปลอดภัย วางใจได้  และใช้งานได้นานขึ้น

คำแนะนำ

จากสิ่งที่ค้นพบและผลการวิเคราะห์ผลก่ารทดสอบ จะมีการตัดสินใจแบบ 3R เพื่อดูว่าควรใช้งาน ซ่อมแซม หรือประเมินหม้อไอน้ำใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสูงสุด