เกี่ยวกับฐานข้อมูลการตรวจสอบของดาคอน

ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ได้จัดตั้งแผนกบริการดูแลความสมบูรณ์ของการตรวจสอบข้อมูล (Data Inspection Integrity Services) ขึ้นเพื่อให้บริการระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์กว่า 20 ปีในการเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการตรวจสอบที่เป็นของเราเองมีระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับระบบท่อ ภาชนะอัดแรงดัน ท่อส่ง ถังเก็บเหนือพื้นดินและข้อกำหนดการตรวจสอบอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ด้วยการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ ระบบของเราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในธุรกิจการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าในการวางแผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบ และเพิ่มความความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของระบบ

ข้อดีของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการตรวจสอบของดาคอน

 1. ข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดถูกรวมไว้ในระบบเดียว ง่ายต่อการจัดการ
 2. หลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อน
 3. ง่ายต่อการใช้งานและจัดการข้อมูล และช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย
 4. ช่วยทำให้การตัดสินใจวางแผนธุรกิจง่ายขึ้น
 5. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
 6. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวางแผนซ่อมบำรุง
 7. ง่ายต่อการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล
 8. ง่ายต่อการจัดทำรายงาน

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการตรวจสอบของดาคอนช่วยวิเคราะห์และประเมินข้อมูลตามมาตรฐานสากล เช่น ASME, EN, API 653, API 570 และ API 510 ระบบการจัดการข้อมูลถูกออกแบบมาสำหรับ:

 • ฐานข้อมูลการตรวจสอบระบบท่อ
 • ฐานข้อมูลการตรวจสอบของภาชนะบรรจุความดัน
 • ฐานข้อมูลการตรวจสอบถังเก็บเหนือพื้นดิน
 • ฐานข้อมูลการตรวจสอบท่อส่ง
 • ฐานข้อมูลการตรวจสอบที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ