การตรวจสอบท่อ RISER บนแท่นนอกชายฝั่ง

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ผู้ให้บริการตรวจสอบชั้นนำ เราให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ด้วยความชำนาญจากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 38 ปี เด็กซ์ซอนจึงมีศักยภาพในการวางแผนการตรวจสอบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

เด็กซ์ซอนได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบท่อ riser ขนาด 6 นิ้ว บนแท่นนอกชายฝั่ง จากการตรวจสอบด้วยสายตา พบว่าน่าจะเกิดการสึกกร่อนรุนแรงบริเวณตัวยึด Riser ไม่สามารถตรวจสอบภายนอกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงได้เนื่องจากตำแหน่งและขอบเขตของการสึกกร่อนไม่เหมาะสม

ระบบพิกอัจฉริยะ (Intelligent pig) ที่ใช้คลื่นความถี่สูงสามารถตรวจสอบท่อความยาวกว่า 50 เมตรโดยให้ผลการประเมินขอบเขตการสึกกร่อนบริเวณตัวยึด Riser ที่มีความแม่นยำสูง โดยพบว่าเกิดการสึกกร่อนภายนอกลึก 3.58 มม. คิดเป็นเนื้อโลหะที่หายไป 79.5%

มีการรายงานเรื่องการสึกกร่อนรุนแรงครั้งนี้ไปยังลูกค้าภายในเวลา 30 นาทีหลังจากนำเครื่องมือกลับขึ้นมา และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจาก API ของเราแนะนำว่าควรหยุดใช้งานและซ่อมท่อ และมีเอกสารแสดงรายละเอียดของท่อที่ระบุบริเวณที่มีปัญหาทั้งหมดพร้อมคำแนะนำ