พลังงานหมุนเวียน

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ผู้ให้บริการตรวจสอบชั้นนำ เราให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ด้วยความชำนาญจากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 38 ปี เด็กซ์ซอนจึงมีศักยภาพในการวางแผนการตรวจสอบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

More information on our Wind Energy Solutions here >

DEXON Experiences in the Power Industry ranges throughout the whole segment. Whether it for renewable energy or fossil fuel plants, DEXON has assisted their clients keeping them providing reliable and consistently to the grid.
Having skilled teams that can inspect and provide maintenance services at altitude has made us also strong partners for Wind Energy Solutions. As the Power Industry continuously demands cost saving and optimization, DEXON’s Latest Advanced Drone Inspections is just one of the services that can fulfill that requirement.