เด็กซ์ซอนยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยในอุตสาหกรรมพลังงานลมสู่ระดับโลก

เด็กซ์ซอนยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยในอุตสาหกรรมพลังงานลมสู่ระดับโลก

  • avatarDexon Technology
17 April 2024

บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ DTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  หรือ DEXON ให้บริการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม และยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ซึ่ง DTC เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่จัดอบรมหลักสูตรการทำงานบนกังหันลมอย่างปลอดภัย (GWO) และการช่วยเหลือด้วยเทคนิคขั้นสูง Advance Rescue Training (ART) ที่ได้รับการรับรองจาก GWO ซึ่ง DTC ได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้มากว่า 5 ปี และเราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศไทยสู่ระดับสากล 

ตลอดระยะเวลา15 ปีที่ผ่านมา บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ DTC  เดิมชื่อบริษัท ดาคอนเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเด็กซ์ซอน ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 จนถึงวันนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการฝึกอบรมการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม (Technical Skill) และทักษะด้านบุคลิกภาพ (Soft Skill)  ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม เราให้ความสำคัญกับคุณภาพ บริการ และเทคโนโลยีขั้นสูง และเราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมของเราตั้งอยู่ที่อ.บ้านฉาง จ.ระยองซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ DEXON ด้วย ในการฝึกอบรมเรามีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพื่อรับประกันว่าคุณจะได้รับการฝึกอบรมที่ดีที่สุด ภายในสถาบันฝึกอบรมมีห้องเรียนที่กว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย, ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) , ศูนย์ฝึกเทคนิคการโรยตัวเพื่อการตรวจสอบ (Rope Access Tower) ที่ได้รับการรับรองจาก IRATA, ศูนย์ฝึกมาตรฐานสำหรับการทำงานบนกังหันลมผลิตไฟฟ้า (GWO Tower) และลานฝึกการตรวจสอบระบบท่อนำส่ง (Pipeline Inspection Test Yard) โดยเรามีหลักสูตรอบรมใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการในงานอุตสาหกรรม และความต้องการเฉพาะจากลูกค้า โดยหลักสูตรอบรมมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สถาบันฝึกอบรมของเด็กซ์ซอนได้รับการอนุมัติจาก IRATA (Industrial Rope Access Trade  Association หรือสมาคมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงด้วยเทคนิคการใช้เชือกนานาชาติ) ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีสมาชิกมากกว่า 600 บริษัททั่วโลก นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองจาก GWO หรือ The Global Wind Organization ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนามาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามข้อกำหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น  

“ เรามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นสถาบันการฝึกอบรมแถวหน้าของเมืองไทย ที่เป็นสัญชาติไทย และได้รับการรับรองจาก IRATA และ GWO  หลักสูตรต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้ร่วมกับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ( NDT ) สถาบันของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับประสบการณ์การฝึกอบรมที่ดีที่สุด การฝึกอบรมนี้เต็มไปด้วยความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตราย เพื่อความปลอดภัยขณะทำงานในอุตสาหกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับกังหันลมต้องได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน GWO เพื่อสามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน เด็กซ์ซอนขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม " ดร.มัลลิกากล่าว