We Are Dexon
Technology

For All Your Inspection Needs…

บริการตรวจสอบท่อส่ง

DEXON IN-LINE INSPECTION TECHNOLOGY

เด็กซ์ซอน ให้บริการด้านการจัดการความมั่นคงของระบบ (Asset Integrity) ด้วยโซลูชั่นที่พัฒนามาจากความเชี่ยวชาญรอบด้าน ประสบการณ์ในหลายประเทศ และความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาจากความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและทัศนคติที่เชื่อว่าเราทำได้ เราให้บริการตรวจสอบที่เชื่อถือได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) แบบพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง การจัดการความมั่นคงของท่อส่ง ได้แก่การตรวจสอบท่อด้วยระบบพิกอัจฉริยะ (Intelligent pigging)

ประสบการณ์การตรวจสอบมากกว่า 20 ปี

รับประกันผลการตรวจสอบที่คุณเชื่อถือได้ด้วยใบรับรองรางวัลและการเป็นสมาชิกระดับสากลดังต่อไปนี้

ปฏิบัติการตรวจสอบที่เด็กซ์ซอนทำสำเร็จ

+451

จำนวน
ท่อส่งที่ผ่านการตรวจสอบ

+94%

เปอร์เซ็นต์การตรวจสอบสำเร็จ
ตั้งแต่ครั้งแรก

+3954

ระยะทางเป็นกิโลเมตรของท่อส่ง
ที่ผ่านการตรวจสอบ

เหตุผลที่อัตราความสำเร็จไม่ถึง 100 % ?
ท่อนำส่งหลายๆ ท่อที่เด็กซ์ซอนทำการตรวจสอบนั้นเป็น
ท่อที่ไม่ได้มาตรฐานพอที่จะนำเครื่องมือเข้าไปใช้ในการตรวจสอบ หรือเป็นท่อที่ไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาก่อน
โดยมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จจากทำการตรวจสอบในครั้งแรก
อย่างไรก็ตามทางเด็กซ์ซอนจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะประสบความสำเร็จในการตรวจสอบต่อไป

Research, Development & Engineering

ทีมวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของเด็กซ์ซอนเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโซลูชันการตรวจสอบอินไลน์อัจฉริยะรายแรกของโลกที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล หลายโครงการเหล่านี้เป็นความลับสุดยอด
ติดต่อทีม RD&E ของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสินทรัพย์และตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบเฉพาะของคุณ

ข่าวสารและโปรเจค

ทั้งหมด

กรณี
ศึกษา

คลิกด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ที่ผ่านมาและตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงของสายการผลิตที่ไม่สามารถใช้งานจริงได้ และโซลูชันเฉพาะที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบ

อ่านต่อ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากแผนกตรวจสอบในสายการผลิต การทดสอบแบบไม่ทำลาย ศูนย์ฝึกอบรมเด็กซ์ซอน หรือแผนกวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม

ติดต่อกับพวกเรา

ปิโตรเคมี

รายละเอียด

Drone Services

รายละเอียด

ข้อความรับรอง

Selecting Dexon for our Turnaround Inspection project was the right choice. Not only are they maintaining high-quality standards and commitment to customers but also provide reliable and detailed inspection reports. Dexon was able to reliably complete the work within a limited time-frame using coordination, speed and efficient communication with GLYCOL.

Dexon’s work on UBE’s turnaround inspection project did not disappoint. They provided high-quality basic NDT services at a reasonable price. One thing that stood out for me was their effective task allocation procedure which clearly divided scopes and duties. And their well-organized procedures and management ensured that all inspection processes went safely and smoothly.

BLCP Sees Continues Innovations from Dexon, reducing our cost and subsequently our shutdowns.